Emocionalna povezanost je temelj svake snažne i zadovoljavajuće veze. Osnove građenja emocionalne povezanosti kroz intimne razgovore počivaju na iskrenosti, ranjivosti i uzajamnom poštovanju. Prvi kor