Naučne perspektive na pitanje da li je ljubav vječna često se oslanjaju na razumevanje neurobioloških procesa i hemijskih promena u mozgu, koje su ključne za iskustvo ove složene emocije. Ljubav se, u