Prvi podnaslov “Razumevanje Energetskih Slika Tarot Vizija: Ključ za Povezivanje sa Simbolima Kroz Karate” otvara vrata ka jedinstvenom spoju dva različita, ali u suštini komplementarna sistema – taro