Nakon putovanja u inostranstvo, pored originalnih suvenira i jedinstvenih fotografija, sigurno i dalje imate kod sebe kovanice eura koje su vam ostale. Šta je tada najbolje učiniti sa njima? Gde zamen