U vremenu kada inflacija raste, vlade širom sveta posežu za različitim fiskalnim merama kao načinom da stabilizuju ekonomiju i smanje pritisak na potrošače. Fiskalne mere su ključne jer direktno utiču