Estetski zahvati, posebno kada je reč o usnama, postaju sve učestaliji ne samo kao sredstvo poboljšanja fizičkog izgleda, već i kao ključni faktor unapređenja samopouzdanja i percepcije lične privlačn