U današnje vreme, kada je digitalizacija zahvatila gotovo sve sfere života, nije iznenađujuće što su i drevne prakse poput čitanja tarota pronašle svoje mesto u virtuelnom svetu. Online Tarot Centar: