Razumijevanje emocionalnih potreba je neophodan korak u “Ljubavni putokazi: Kako graditi značajne veze sa ženama koje teže stabilnoj vezi”. Ovaj segment postavlja temelje za dugotrajne i ispunjavajuće