**Kako izbeći prevare pri uzimanju pozajmice u hitnim situacijama?: Proverite legitimnost zajmodavca**

Kada se nađete u hitnoj situaciji koja zahteva brzi pristup gotovini, može biti primamljivo da s