Kompromis kao temelj stabilnog odnosa nije tek fraza već praksa koja zahteva razvijanje efikasnih strategija za rešavanje konflikata. U svakom odnosu, neizbežni su trenuci neslaganja, ali način na koj