### Kako izbeći finansijsku propast u kriznim situacijama: Saveti za pravilno upravljanje dugovima i štednjom kroz budžetiranje i praćenje troškova

U kriznim situacijama, pravilno upravljanje finansi