Razumevanje seksualne tenzije između prijatelja često može biti zbunjujuće i izazvati osećaj neprijatnosti. U okviru prevazilaženja neprijatnosti, ključno je prvo prepoznati i prihvatiti postojanje ta