Seme marihuane, često marginalizovano u diskursima o medicinskoj marihuani, postepeno stiče pažnju kao potencijalno sredstvo u terapeutskim protokolima. U kontekstu mentalnog zdravlja, istraživanja uk