Otvorenost i iskrenost nisu samo željene vrednosti u svakom aspektu života, već i ključni elementi za uspešan i zadovoljavajući seksualni život unutar braka. Ovaj koncept ne bi trebalo da bude izuzeta