Sloboda je pojam koji za svaku osobu nosi duboko individualno značenje, a posebno je intrigantan kada se posmatra kroz prizmu života žena koje su odlučile da grade svoje postojanje nezavisno od tradic