Razumevanje dinamike virtualnog seksa podrazumeva sagledavanje oba aspekta ove sve popularnije aktivnosti – izazove s kojima se suočavamo i prednosti koje možemo iskusiti. Izazovi i prednosti virtualn