Što je internet

Što je internet

Znate li što je internet

Što je internet jedno je od uobičajenih pitanja koje se postavlja gotovo svakodnevno. Čemu služi internet i kada je nastao? Nema sumnje da je internet jedan od jedan od najvećih izuma u istoriji koji je doslovno promenio svet. Internet je postao neizostavni deo našeg života. U ne tako davnoj prošlosti internet se smatrao nezamislivim tehnološkim inovacijom, dok danas mnogi ne mogu zamisliti život bez intereneta. Iako ga mnogi opisuju kao tehnološku inovaciju današnjice, uopšteno internet se definiše kao globalna računarska mreža za razmenu podataka gde se koristi IP protokol koji omogućava prenos podataka između računara. Reč internet je nastala od reči “inter” što znači između i “net” što znači mreže. Inače, 1969. se smatra godinom nastanka interneta, a začetnik stvaranja računarske mreže je ARPANET – Advanced Research Projects Agency Network. Od tada pa do danas internet se neprestano razvija. Kao rezultat korisnici mogu videti što je internet osigurao i koliku važnost ima danas u celom svetu.

Što je internet i kada je nastao

Znajući što je internet u obliku koga danas poznajemo, u vremenu razvoja tehnologije je bio potpuno drugačiji, a namena mu nije bila ista. Ideja je bila stvoriti dobro razvijenu komunikacijsku mrežu, a nakon mnogih proračuna došlo je do vidljivih rezultata 1969. godine, kada je i postavljena mreža ARPANET. Tokom osamdesetih godina postojala je veća spremnost za korišćenje interneta, što je rezultiralo njegovom komercijalizacijom. Sredinom 1990-godine je bio dostupan prvi WorldWideWeb i od tada pa da danas internet je baziran na jedinstvenom konceptu. U stvaranju interneta učestovali su brojni naučnici tokom godina, a najveću zaslugu ima Paul Baran, poljsko američki inženjer. Njegova ideja je bila da se stvori digitalna mreža unutar koje bi uređaji mogli da šalji i primaju podatke. On je radio na razvoju računarskih mreža i uveo je jedinstven koncept između uređaja, što se sa daljim razvojem pokazalo jedinstvenim rešenjem. Uzimajući u obzir sve ono što je internet omogućio današnjem društvu, jasno je da su mnogi aspekti života olakšani.

Što je internet u modernom svetu

Za mnoge internet je među najvećim tehnološkim inovacijama svih vremena. To ne čudi, jer zahvaljujući internetu milioni korisnika širom sveta imaju jednostavan pristup informacijama i brzoj komunikaciji. Ako već znate što je internet, sigurno uzimate u obzir koliko prednosti nudi. Danas je teško zamisli neko područje života bez interneta. Nema sumnje da je digitalni razvoj olakšao život i osigurao brojna poboljšanja prilikom kupovine robe i usluga, poslovanja, komunikacije, društvenog života, upoznavanja novih ljudi. Osim toga, internet nudi ogromnu pomoć u području posla i poslovne korespondencije. Trenutno većina kompanija koristi elektronsku poštu čime je olakšano slanje dokumenta i važnih sadržaja. Jedna od najvažnijih karakteristika što je internet doneo u odnosu na sve ostale alate komunikacije je interakcija između korisnika. Brz pristup različitim informacijama iz celog sveta i lako pronalaženje odgovora iz opštih ili određenih područja moguće je u bilo kom trenutku. Inače, od 2005. godine 15. maj se obeležava kao Svetski dan interneta, sa ciljem da se sagledaju sve mogućnosti koje može ponuditi modernom društvu.

Tagovi:

Možda će vas zanimati