Pre nego saznamo kako izračunati postotak, najpre moramo razumeti šta je to postotak, čemu služi i o čemu nam govori. Postoci su prisutni u mnogim aspektima našeg života, na poslu, kao i prilikom kupo