Kroz prizmu Tarot Centra, lični razvoj postaje putovanje ispunjeno simbolima koji su ključni za dublje razumevanje sopstvenog bića. Ova drevna umetnost gledanja u karte ne samo da pruža pogled u moguć